Skriv ut

Utredning

Första steget är att vi tillsammans med dig kartlägger dina erfarenheter, kompetenser och intressen. I nästa moment ska du upprätta en handlingsplan. Planen är ett verktyg eller ett hjälpmedel för den egna planeringen. Arbetet med handlingsplanen startar omedelbart när du börjar hos oss. Handlingsplanen upprättas/förvaras som ett webb-baserat dokument. Du har fri tillgång till datorstöd för upprättande och revidering av planen samt ett aktivt stöd och hjälp från personalen. Målen i handlingsplanen följs upp kontinuerligt.

Kontaktperson: Reidun Andersson, konsulent
Tfn: 021-39 19 96
E-post: reidun.andersson[at]vasteras.se


Sidan uppdaterades 2016-05-13