Skriv ut

Kompetensutveckling

Du kan vidareutveckla befintliga, erhålla och tillämpa nya kunskaper genom kurser och föreläsningar. Du gör företagsbesök som kan skapa kontakter och erhåller företags- och branschkännedom. Du gör arbetsplatsbesök som syftar till att få insikt i en arbetsplats eller yrke och studiebesök hos utbildningsanordnare.

Du har tillgång till Vuxenutbildningscentrums studievägledare.
Besöksadress: Kopparbergsvägen 6 i Melkerhuset www.vasteras.se

Jobbsökeri

Tränar och förbereder dig för att aktivt och systematiskt söka arbete. Kompetensutvecklingen i jobbsökeri genomförs med tillgång till handledare och IT-stöd. I huvudsak inriktas jobbsökeri mot användandet av www.minframtid.se och www.arbetsformedlingen.se.
Vi erbjuder också dataträning som ett arbetsverktyg till att söka jobb och upprätta ansökningshandlingar innehållande CV, meritförteckning och personligt brev. Du kan t ex också få intervjuträning, gå på olika föreläsningar, arbeta med personlig marknadsföring etc.

OCN

Som en del i arbetet med kvalitetssäkring, använder sig AMA Arbetsmarknad av OCN-metoden. En metod att validera deltagarnas kompetenser, att fånga upp den kunskap som man besitter sedan tidigare eller har förvärvat under AMA-tiden, men som kanske inte finns dokumenterad. Metoden hjälper alltså till att validera och bevisa lärande, kunskap och kompetenser. Här kan deltagaren få ett intyg på sin kompetens, något som kan vara ett viktigt steg på vägen ut till den öppna arbetsmarknaden. För närvarande används metoden med validering inom fyra av AMA Arbetsmarknads verksamhetsområden: städ, kök, trädgård samt data grund.

Arbetsplatsförlagt lärande För dig som arbetsgivare kan "arbetsplatsförlagt lärande" vara en möjlighet att erhålla kompetent personal. För dig som arbetssökande kan det vara en möjlighet att få ett arbete. Förutsättningen är att en introduktionspraktik på två veckor fungerat bra och att det föreligger ett anställningsbehov på företaget.

Kontaktperson: Satu Kruse, konsulent
Tfn: 021-39 11 89
E-post: satu.kruse[at]vasteras.se


Sidan uppdaterades 2016-05-13