Skriv ut

Vi erbjuder

Vårt tjänsteutbud  består av

  • Utredning som kartlägger dina behov av olika insatser
  • Rehabilitering som tränar och förbereder dig för återgång till arbete
  • Kompetensutveckling som utvecklar och ger dig ny kompetens
  • Praktik i det privata näringslivet, offentlig sektor eller i våra egna praktiska verksamheter
  • Matchning där du matchas mot arbetsmarknadens behov

De olika tjänsterna kombineras individuellt och efter behov. Vi har också egna praktiska verksamheter där en del av våra tjänster genomförs, som till exempel arbetsträning, arbetsprövning och praktik.


Sidan uppdaterades 2016-05-13