Skriv ut

Rekryteringsmässan i Bombardier Arena Västerås 2013.


Årets rekryteringsmässa ägde rum den 7 mars 2013 i Bombardier Arena i Västerås och Munktell Arena i Eskilstuna. AMA Västerås var återigen en av huvudarrangörerna av denna Sveriges största rekryteringsmässa.
Årets mässa i Västerås är den hittills mest välbesökta med 13000 besökare och nästan 200 deltagande företag och organisationer.  Även i år var det stor satsning från den expansiva gruvnäringen med en egen avdelning. IT, automation, elkraft, järnväg, övriga tekniska områden samt vård och försäljning är andra områden med fortsatt stort rekryteringsbehov.  Även många utbildningsanordnare fanns representerade på mässan. Ett 40-tal utländska rekryterare fanns också på plats, givetvis från Norge men också från många andra europeiska länder genom Eures, den europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet. Många seminarier tog även upp hur det är att bo och jobba utomlands.

Klockan elva hälsades alla utställare välkomna av Pia Larsson från Arbetsförmedlingen och Kent Olsson från AMA Västerås. Både Kent och Pia lägger ner ett mycket stort arbete på att organisera dessa rekryteringsmässor och har sedan starten fått se en tillväxt på från ett 40-tal utställare till dagens Bombardier Arena med tre hallar, 200 utställare och runt 13000 besökare.
Årets mässa hade en social inriktning, företag skall i ökad omfattning se individen bakom ansökningen, öppna för att i ökad utsträckning anställa personer som idag har det svårt på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen upplyste om att det finns bidrag att söka vid anställning av sökande ur dessa grupper och ett livsmedelsföretag berättade om hur de hade lyckats med rekryteringar.

Klockan tolv öppnades portarna för de arbetssökande och direkt fylldes hallarna med besökare, tidvis under eftermiddagen begränsades insläppet för att det inte skulle bli för trångt. En målsättning med mässan är att det skall vara ett kvalitativt möte mellan arbetssökande och arbetsgivare, att båda parter finner dessa möten värdefulla.
AMA Västerås kan åter ta till sig den positiva responsen för en väl genomförd mässa, där Kent Olsson och många medarbetare lagt ner både ett stort arbete och engagemang för en mycket lyckad rekryteringsmässa.


Sidan uppdaterades 2013-03-18