Skriv ut

Värdegrund

Alla har ett gemensamt förhållningssätt inom förvaltningen för stöd, fritid och entreprenad med värdeorden Engagemang och Ansvar. I det dagliga mötet med människor utgår vi också ifrån:

Tilltro
Vi ser människan som en resurs, med vilja och med många positiva egenskaper.

Delaktighet
Alla aktiviteter är meningsfulla och utgår ifrån människans vilja, förmåga och kompetens.

Ansvar
Att ge tilltro och delaktighet skapar mod att ta ansvar för den egna utvecklingen.

Utveckling
Att få tilltro, delaktighet och ansvar ger utrymme för utveckling.


Sidan uppdaterades 2016-05-13