Skriv ut

AMA Arbetsmarknad

Vi är en utförarorganisation som hör till Förvaltningen för stöd, fritid och entreprenad, Direktrör är Pär Larsson. Vår styrelse är Tekniska produktionsstyrelsen som är utsedd av kommunfullmäktige.

Visionen "Vi gör det möjligt!" är ledstjärnan i uppdragen Förvaltningen för stöd, fritid och entreprenad. Vi är Västerås stads utförare av tekniska tjänster inom områdena gator, parker, vägar, trafikfrågor samt bad- och idrottsverksamhet. Erbjuder mötesplatser för barn, ungdomar, föräldrar och äldre liksom vägledning av nyanlända. Inom arbetsmarknadsområdet är förvaltningen en länk mellan arbetssökande och företag. Vi känner Västerås bättre än någon annan aktör! Som stadens egen entreprenör medverkar Förvaltningen för stöd, fritid och entreprenad till att utveckla Mälarstaden!

Förvaltningen arbetar, i konkurrens med andra utförare, på uppdrag från Västerås stads beställarstaber, förvaltningar och bolag.

Förvaltningen för stöd, fritid och entreprenad har 3 verksamhetsområden

  • Produktion
  • Fritid & Förebyggande
  • AMA Arbetsmarknad

AMA Arbetsmarknad omsätter på årsbasis ca 135 mkr, och vi är ca 90 medarbetare som arbetar som chefer, arbetsledare, konsulenter, instruktörer, etc.

Vårt uppdrag/arbete baseras på en årlig beställning som vi får från Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Beställningen löper på tolv månader och specificerar vårt uppdrag.


Sidan uppdaterades 2018-05-15