Skriv ut

Nya Camera utökas med nytt företag

AMA Arbetsmarknads projekt med sociala företag, där man vill hjälpa den som av olika skäl hamnat utanför den gängse arbetsmarknaden och ge möjlighet till en väg tillbaka till en egenförsörjning, har vid det här laget lett till starten av ett flertal företag av skilda slag. Det senaste tillskottet är Motivi, som invigdes under pompa och ståt i sin egen lokal i Växhuset, den 5/2 2015. Jonas Boman, chef för AMA Arbetsmarknads verksamhet i Västerås, höll öppningstalet och invigde lokalerna i Växhusets källar-våning, där en stor skara hade samlats för att avnjuta bubbeldryck med tilltugg.

Motivi är ett av fem nystartsföretag som tillhör Nya Camera, som är den ideella, samhällsnyttiga förening varifrån AMAs projekt med sociala företag drivs. Motivi arbetar med människor som står utanför den vanliga arbetsmarknaden, genom att erbjuda arbetsträning, möte med kunder och sysselsättning med syfte att rusta människor för att återgå till egen-försörjning. Förutom huvudsyftet med arbetsträning, integrering, syssel-sättning och rehab, bedrivs textilverksamheten även rent kommersiellt med försäljning, sömnadsuppdrag etc. All eventuell ekonomisk vinst återinvesteras i verksamheten genom införskaffande av material eller verktyg osv. Går det riktigt bra har man även möjligheten att nyanställa. Motivi drivs av Maria Källgren-Cerbai som produktansvarig, teknisk handledare och inspiratör, samt Eva Kitaka som samtalscoach m.m.


Sidan uppdaterades 2015-02-20