Skriv ut

Fokus på lösningen - Alla tankar och idéer finns inom oss själva


AMA Arbetsmarknads uppdrag att hjälpa arbetssökande människor med rehabiliteringsbehov och/eller är i behov av coachning och matchning för att komma tillbaka till arbetsmarknaden har under alla år naturligtvis varit individbaserat. Men även om det funnits ett tydligt arbetssätt genom åren, så har det sedan 2012 på ett mera övergripande och tydligt uttalat sätt anammats en väl utmejslad metod med den skenbart enkla benämningen lösningsfokusering. Mattias Svensson, arbetsmarknadskonsulent på AMA Arbetsmarknad, stötte på den lösningsfokuserade arbetsmetoden för första gången 2003. Sedan dess har det varit huvudspåret i hans arbete med att rehabilitera/coacha människor.

-    Lösningsfokusering har en grundtes: om det funkar, ha inte sönder det. Jobbar en person med något och det fungerar väldigt bra, då finns det ju ingen anledning att ändra på det. Sedan är det ju en metod utifrån samtal, men också ett förhållningssätt utifrån ett sätt att tänka. När jag träffar en människa så gör jag det utifrån hennes styrkor och resurser. Jag är lite detektiv på det i den som jag möter. Att sitta och prata om vad som inte fungerar har väldigt många gjort hos väldigt många andra, förklarar Mattias.


I praktiken har AMA Arbetsmarknad arbetat lösningsfokuserat i många år, men genom den ”officiellt antagna policyn” 2012 så ska hela AMA Arbetsmarknads personal minst ha genomgått en grundutbildning i arbetsmetoden.     
Arbetssökande med eventuellt rehabiliteringsbehov som nyligen anvisats en plats på AMA Arbetsmarknad kan ha kärva livssituationer. Att i det skedet angripa det hela lösningsfokuserat snarare än problemorienterat är något människor inte är vana vid.


-    Nu kommer vi in på vad lösningsfokusering verkligen handlar om: alla de saker som man faktiskt gör bra idag. Vi har hittills inte träffat någon som inte fattar en massa rationella beslut som är till hjälp för den personen här och nu i vardagen. Det är ju i vardagen som man har alla ledtrådar, vad man ska göra mera av för att komma framåt. Men det betyder inte att man ignorerar problemen. Däremot så löser man inte problemen när de har uppstått utan lösningen finns i något annat. Det handlar inte om att man ska dissekera problemet utan istället går man runt det och frågar istället ”hur vill du ha det då?”. Sedan tittar man på vad du gör redan idag som hjälper dig att komma dit. Sedan börjar man bygga, säger Mattias.


Inom lösningsfokusering finns vissa nyckelbegrepp, en egen terminologi om man så vill. Ett grundläggande begrepp är ”Det gemensamma projektet”. Fokus ligger hela tiden på åt vilket håll den sökande vill gå och inledningsvis måste frågan om vad personen vill få ut av samtalet besvaras. Det gäller att få igång en dialog där man tillsammans undersöker vilka möjligheter som står till buds med avstamp i personens vardag. Mattias Svensson förklarar vidare:


-    Något som är avgörande när man jobbar med lösningsfokusering är vilken allians man har med den man jobbar med. Om du har en allians från början, så kan du egentligen bara förstöra eller förstärka den. Lösningsfokusering är en bra metod för att hitta det gemensamma projektet, eftersom man snabbt hittar det och man bara uppehåller sig vid det som den andra vill prata om.


Människor som kommer till AMA Arbetsmarknad är anvisade en plats, det vill säga att de inte har valt det själva. Hur går det ihop med att kunna meddela vad man vill att ett samtal ska leda till?


-    Vi frågar ju alltid vilka andra val personen har. Om vi ställer den frågan så kan det kännas som att personen är med och bestämmer. Så även om du är ”tvingad” hit till AMA så tror jag att det händer något psykologiskt. Man har valmöjligheten och det är ett fundament. Om vi nu ska ha det här gemensamma projektet så bygger det inte på vad jag bestämmer att personen ska göra, utan det bygger på att vi är så likbördiga som möjligt. Vi sitter ju på en maktposition här, men ju mer de som kommer till oss kan känna att ”det här är min tid”, desto mer tror jag att det kan hända saker. Och det är inbyggt i själva förhållningssättet, jag förutsätter att de vi jobbar med är fullt kompetenta, framhåller Mattias med emfas.


Så, även om många som kommer till AMA har det tungt på flera sätt så lyser det ändå igenom vad AMA och det lösningsfokuserade arbetssättet har betytt för olika personers utveckling.


-    Något som är vanligt är att människor som vi träffar rör sig i kretsar där det är väldigt mycket negativt snack. Man är i samma situation och har en tendens att dra ned varandra. Men vi har sett många, som när vi har börjat jobba med dem, har sagt till sina kompisar att de vill ha det på ett annat sätt om de ska fortsätta umgås. Man börjar bli observant på vad man omger sig med som påverkar en i olika riktningar. Sedan är förändringen visuell. Folk kommer klädda annorlunda från en gång till en annan, man öppnar dörren på ett annat sätt, man sträcker på sig. Det är häftigt att se de här små sakerna som gör att människor går vidare.


Det lösningsfokuserade arbetssättet har lite karaktären av att ”gräva där du står”, vilket i praktiken innebär väldigt lite av samtal kring arbete när personer inledningsvis kommer till AMA. Istället är frågan hur personen vill att livet ska se ut? Att jobbet är själva lösningen kommer sedan vartefter. Osökt dyker frågan upp om det går att avläsa någon effektivisering beträffande återgången till arbetsmarknaden efter ”införandet” av den lösningsfokuserade metoden. Har processerna kortats?


-    Min uppfattning är att de har gjort det utifrån det här att vi tidigare kommer in på det som är viktigt för de vi jobbar med. Sedan är det omöjligt att säga hur långt det är till nästa steg. Det är olika. Det kan ta två år innan du är tillbaka på arbetsmarknaden, men det gäller att du ska må bra under tiden fram till dess. Så, det går fortare att ta de första stegen. Det är min övertygelse, menar Mattias.


AMA Arbetsmarknad har ett tydligt uppdrag och jobbar utifrån 1-årsbeställningar. Men om man blickar framåt 5 år, finns någon vision om hur det lösningsfokuserade arbetssättet kommer att utvecklas?


-    Då genomsyrar det AMA ännu mera på det sättet att den som kommer hit blir sedd som en kompetent människa, såsom en expert på sitt eget liv. Förhållningssättet genomsyrar och vi har blivit ännu mera medvetna om hur vi jobbar för att det ska märkas, jag behöver ju också bli medveten om hur jag gör och vilka effekter det kan ge och hur andra ska märka att jag tycker människor är kompetenta, att det känns att man vill till AMA. Personerna som kommer hit ska märka det förhållningssättet, att det gör en skillnad. Så, vi är bra på det här, men om 5 år så har vi blivit ännu bättre, avslutar Mattias Svensson stolt och förhoppningsfullt.


Sidan uppdaterades 2014-04-24