Skriv ut

InFrame, ett virtuellt företag i en verklig värld


InFrame, en del av AMA Västerås, ingår i en världsomspännande organisation av övningsföretag. Idag består nätverket av mer än 7800 företag fördelade över 42 länder.
Syftet med övningsföretagen är att genom upplevelsebaserad inlärning ”learning by doing” förstå och kunna utföra de uppgifter, främst administrativa uppgifter, som måste hanteras inom alla företag. Inom övningsföretaget ges möjlighet till misstag, till lärande av varandra, att arbeta i team och att hantera olika uppkomna situationer. Alla transaktioner sker endast inom övningsföretagen, inga verkliga pengar överförs och inte heller skickas verkliga varor.
För närvarande är 14 deltagare ”anställda” för att sköta ekonomi, inköp, försäljning och personalärenden. Varje deltagare har möjlighet att byta avdelning för att kunna lära sig flera av företagets funktioner. Företaget leds av personal från AMA som agerar ”VD” och ”viceVD”. De har till uppgift att stötta deltagarna i deras lärande och leda ett realistiskt framgångsrikt virtuellt företag.

 

Deltagarna arbetar i SimuWorld Internetportal, en portal med funktioner för de ärenden ett företag har att sköta, det kan gälla inbetalning av skatter, moms, löner men också för hantering av order, fraktsedlar och fakturor mot andra övningsföretag. Även ett företags fasta kostnader som hyror, värme, el hanteras inom SimuWorld.
Ett webbaserat administrativt system med inriktning mot småföretag används för bokföring, fakturering, betalningar, lön, order, tidsredovisning och säljstöd, funktioner som behöver finnas i ett företag.

 

InFrame ger varje deltagare verktyg att utveckla sitt kunnande genom simulerade affärstransaktioner, att genom verklighetsanpassad träning i övningsföretaget lära de rutiner som krävs i företag. Praktikplats och anpassad utbildning inför framtida arbetsuppgifter erbjuds också. Detta är ett koncept som väckt mycket nyfikenhet och intresse. Fortsatt gäller att utveckla samarbetet med verkliga företag och därmed ytterligare förbättra de ”anställdas” kvalifikationer på arbetsmarknaden.Sidan uppdaterades 2018-01-03