Skriv ut

Riksnätverket för arbetsmarknadsfrågor på plats i Västerås

Riksnätverket för arbetsmarknadsfrågor - är ett samverkande utvecklingsforum för kommunala arbetsmarknadsverksamheter i landet. Nätverket träffas två gånger per år för att utväxla erfarenheter och tillgodogöra sig information om den svenska arbetsmarknadens utveckling.

 

Onsdag  t.o.m.  fredag den 24-26 november stod AMA i  Västerås som värd och arrangör. 28 representanter från 14 olika kommuner samt SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, mötte upp för att tillsammans lyfta angelägna frågor.
Plats: Rudbeckiussalen, Elite Stadshotell i Västerås.

Tobias Henmark från Näringsdepartementet var bl.a. inbjuden som gästföreläsare och valde att spegla situationen för personer med funktionsnedsättningar, som kan göra det svårt att arbeta och upprätthålla en anställning på den öppna arbetsmarknaden. Henmarks avslutade sitt anförande med frågan: Vad kan kommunernas arbetsmarknadsenheter göra?

Deltagarna bjöds också på studiebesök i form av en kortare rundvandring bland några av AMA Arbetsmarknads verksamheter i centrala Västerås.

 


Sidan uppdaterades 2012-05-04