Skriv ut

Klart Ledarskap på AMA


”En klar ledare kan framgångsrikt utveckla ett partnerskap med sina kolleger och medarbetare. För att lyckas med det krävs en uppsättning färdigheter. Det är utgångspunkten i Klart Ledarskap”.
Citatet är hämta ur förordet till den svenska upplagan av boken Klart Ledarskap av författaren Gervase R. Brush, boken som kan sägas vara grund till kursen med samma namn. Kursen hålls av organisationskonsulter från företaget provins fem som har mycket stor erfarenhet att jobba med dessa frågor på alla nivåer inom företag och organisationer.
”En helt avgörande förmåga för dagens ledare är att ta till vara den kompetens och erfarenhet som både medarbetare och chefskolleger har”.


Återigen ett citat från förordet till boken, förordet som är skrivet av Erik Edhag som tillsammans med kollegan Lena-Karin Allinger håller i en av kurserna för arbetsledare och instruktörer inom AMA. En mycket uppskattad kurs som med utgångspunkt från deltagarnas egna erfarenheter, upplevelser och problem visar vad klart ledarskap är.  Mycket bra, verkligt bra kurs, utomordentliga kursledare och verkligt givande är några omdömen om kursen.
Kursen betonar vikten av klart ledarskap, med klart menas att det skall vara klart vad som avses, att vara öppen och ärlig med vad man som ledare tycker men också behovet och nödvändigheten att få andra att vara öppna och ärliga. Det gäller att bygga en dialog, att inte skapa en egen tolkning av vad andra tycker utan ”relationer som bygger på öppenhet och ärlighet, respekt och omtanke, där olikhet, kompetens och ambitioner tas tillvara”.


Citat från förordet till den svenska upplagan av boken Klart Ledarskap.


Sidan uppdaterades 2012-11-16