Skriv ut

Grönt ljus för Malma Natur & Miljö

Såväl sågverket i Malma som Malma Gård kommer att tas i anspråk för odlingslotterna som nu är under uppbyggnad. Två växthus, vart och ett med en odlingsareal på 12 m2 är uppförda på sågverksområdet. Ett större växthus på drygt 200 m2 är nedmonterat i stadsträdgården och kommer att byggas upp på nytt i Malma. Utöver detta tillkommer c:a 250 m2 odlingsbar mark under bar himmel på Malma Gård.

 

Syftet med Malma Natur & Miljö är att erbjuda AMA:s deltagare fler möjligheter till arbetsinriktad rehabilitering. Med hjälp av nya vägledningsformer, fasta rutiner, fysiska aktiviteter, frisk luft och utomhusarbete ska man nå en ökad medvetenhet om värdet av att kunna sätta gränser.


Här ska deltagaren grundlägga goda vanor och rutiner för det dagliga arbetet och på ett trevligt och inspirerande sätt begåvas med insikter i hur man själv fungerar i sin roll och i olika arbetssituationer.
Förebilden för "gröna Malma" är den rehabiliteringsträdgård som sedan några år tillbaka är etablerad av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp. Den forskning som här bedrivs har väckt uppmärksamhet både nationellt och internationellt.

 

Den visar hur man på ett framgångsrikt sätt kan kombinera teorier från områden som medicin, sjuk-gymnastik och arbetsterapi med landskapsarkitektur, miljöpsykologi och traditionell trädgårdsterapi. Konceptet och arbetsmetoderna visar på god och bestående återhämtning hos personer med stressrelaterade besvär.

Verksamheten i Alnarp är redan idag en inspirationskälla för aktörer inom området och hos flera landsting är man nu i full färd med att etablera rehabiliteringsträdgårdar med Alnarp som förebild.
På Malma Natur & Miljö börjar den mentala vandringen tillbaka till arbetslivet. Strategin är att personal och deltagare arbetar nära varandra och gemensamt anpassar arbetsuppgifterna utifrån individens behov och resurser och sätter tydliga mål med arbetet.


Sidan uppdaterades 2012-05-04