Skriv ut

Avslutning Framtidsentreprenörerna


Framtidens entreprenörer, samlades tisdag 4 december 2012, denna kalla vinterdag, för att tillsammans med inbjudna gäster och coacher avsluta det sex veckor långa projektet.  Platsen är AMA:s lokaler och projektet har hållits i AMA:s regi. Varje entreprenör hade fått i uppdrag att redovisa sina erfarenheter under projektet, positiva som jobbiga. De berättade vad de hade gjort och hur det gick för dem under dessa 6 veckor samt vad som skulle hända efter projektet.
Alla deltagare hade lagt ner mycket arbete och engagemang och de har fått nya erfarenheter.

De har även skapat många nyttiga kontakter, både affärsmässiga och kontakter som kan hjälpa dem i det fortsatta arbetet . Några har kommit långt och startat egna företag, medan andra behöver ytterligare tid för att etablera sin verksamhet.
Gemensamt för alla som redovisade var de positiva omdömen de gav om projektet Framtidsentreprenör. Ett genomgående tema var att projektet inte blivit som de trodde, utan mycket bättre. Gemenskapen inom gruppen har inneburit både hjälp och stöd och handledarna/coacherna fick mycket beröm för sitt engagemang.


Priser delades ut i tre kategorier

•    Personlig utveckling till Marie-Louise Fridh för initiativförmåga, handlingskraft och social kompetens

•    Entreprenöriellt förhållningssätt till Blerim Nosha för att med mod och nyfikenhet sökt och funnit nya vägar och nya målgrupper

•    Årets Framtidsentreprenör till Agneta Lindh för stort entreprenörskap och hur man kan vända potentiella problem till nya möjligheter


Prisutdelare var ordförande för Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden, Anders Teljebäck.

Radiointervju med Framtidsentreprenörerna Blerim Nosha och Angneta Lindh samt Joakim Stål, Lyssna här


Sidan uppdaterades 2012-12-06