Skriv ut

Arenan – expert i regeringens arbete mot ungdomsarbetslöshet


Den 19 juni 2012 besökte jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni Arenan inom AMA för att ta del av hur man arbetar för att motverka den ökande arbetslösheten hos de ungdomar som står längst från arbetsmarknaden.  Besöket resulterade i en inbjudan att delta i den expertgrupp som skall bistå utredaren Ann-Marie Begler, generaldirektör för Skolinspektionen, i hennes arbete att ta fram nya riktlinjer för arbetet med ungdomar som varken arbetar eller studerar.
Den 20 juni 2012 tillsatte regeringen en utredning ”Utveckling av arbetet med unga som varken arbetar eller studerar”. Kommunerna har ett idag ansvar för att följa upp de ungdomar under 20 år som inte arbetar eller studerar. Det finns dock brister i hur det kommunala uppföljningsarbetet fungerar. För att kunna hjälpa måste kommunerna veta vilka unga som behöver hjälp och utredningen skall visa hur det kan fungera bättre.

I expertgruppen deltar Rodolfo Vera Villalobos från Arenan. Rodolfo har stor erfarenhet av arbetet med att följa upp dessa ungdomar. Det är en fråga som han arbetat med sedan 2006, först inom Navigatorcentrum och numera inom Arenan.
Expertgruppen har hittills hållit ett möte som Rodolfo beskriver som givande, han känner att hans synpunkter verkligen tas till vara. Han är den i expertgruppen som har den mest direkta kontakten med de ungdomar som berörs.
Västerås och Arenan anses som ett föredöme när det gäller att upptäcka och ta hand om ungdomar som riskerar hamna utanför.  På våren bearbetas höstbetygen från årskurs nio för att se vilka elever som inte har behörighet till gymnasieskolan och under februari genomförs individuella samtal med samtliga för att se vilka åtgärder som kan behövas till höstterminen. Det kan t.ex. vara placering på ett introduktionsprogram, upplysning om fortsatta utbildningsvägar, behövs det andra former av stöd, arbetspraktik eller någon annan åtgärd. Ett av de mål som Arenan har är att ingen ungdom vid gymnasieskolans terminsstart ofrivilligt skall stå utan gymnasieplats alternativt individuellt upplägg. Vad som är viktigt är att det alltid är personen själv som står i centrum och som uppmuntras att med stöd forma sin framtid. Under våren 2012 genomförde Arenan cirka 290 samtal med elever från årskurs nio.


Sidan uppdaterades 2012-12-07