Skriv ut

Invigning av AMA:s nya kallkök

Fredagen den 29 oktober invigdes den nya kallskänksavdelningen inom AMA:s Kök- och Bageriverksamhet på Slakterigatan 10 i Västerås. På klockslaget 10.00 förklarade Monica Björk, Teknik och Idrottsförvaltningen, den nya köksdelen invigd. I och med dagens ceremoni står ett 300 kvadratmeter stort, välutrustat och ändamålsenligt utbildningscentrum till förfogande för AMA:s Kök- och Bageriverksamhet.

Här kommer nu ett 30-tal AMA-deltagare med personal att arbeta med alla de uppgifter som hör den moderna storköks- och bagerinäringen till. Här kommer teori varvas med färdighetsträning och deltagarna får cirkulera mellan uppgifterna i varmkök, kallkök och bageri på det sätt som man idag gör inom den professionella restaurang- och cateringsektorn.

Här kommer mången ny kunskap att rymmas - och gastronomisk kreativitet att blomstra.


Sidan uppdaterades 2012-05-04