Skriv ut

Allegro – första dagen på jobbet

Måndag förmiddag, 11 maj 2012, klockan är nio, nästan 80 ungdomar samlas i konsertsalen i Växhuset för sin första dag på jobbet.  Jobbet,  fyra veckor tillsammans, deltagarna är fördelade på fyra grupper som under några sommarveckor skall få idéer och stöd inför framtiden, bättre förstå sig själva, under en vecka praktisera ute i arbetslivet och delta i övningar som ger ökad självkännedom.

Image

Henric Sjöblom, verksamhetschef AMA Arbetsmarknad inleder med några välkomnande och inledande ord innan Ann Hovberg, enhetschef Administrativa enheten,  med assistans av Angelica Emmoth, enhetschef Arenan, tar över ordet  med upplysningar om vad som gäller som deltagare, om regler på arbetsmarknaden, om ersättningen för de 120 timmarna och om skyldigheter och rättigheter.

Image


Nu är det dags för de fyra teamledarna att presentera sig, Magdalena Nilsson, Lisa Thunberg, Maria Nilsen och Jutta Grundell.

Image


Efter en paus för med förfriskningar  samlar teamledarna sina grupper för vidare information om veckorna som kommer.
Lycka till med arbetet!


Sidan uppdaterades 2012-07-03