Skriv ut

Sjöblom slutar som verksamhetschef

Efter sex och ett halvt år lämnar Henric Sjöblom tjänsten som verksamhetschef på AMA Arbetsmarknad. Vid årsskiftet väntar nya uppgifter som biträdande skolchef i Sala kommun. 
Anledningen till att denne urvästeråsare från första början kom till AMA Arbetsmarknad var lite av en tillfällighet. Efter att ha varit rektor för Centrum för livslångt lärande (CLL) i Heby kommun i några år såg han tjänsten som verksamhetschef vid AMA Arbetsmarknad i Västerås utannonseras.  Arbetsmarknadspolitik har ju ett tätt samband med människors utveckling och samhällets utveckling i stort och detta är något som intresserar Henric och bidrog till att han sökte tjänsten i Västerås:
-    Att vara involverad i arbetsmarknadsfrågor i Heby är inte speciellt ”operativt”, men det skapade ett intresse för området. Jag såg annonsen om verksamhetschefstjänsten på AMA Arbetsmarknad i Västerås av en slump. Man kan säga att det dök upp som en möjlighet och jag tog den.

När han kom till AMA Arbetsmarknad så vinnlade han sig snabbt om att säkerställa grundläggande förutsättningar för att skapa det som han kallar för ”frirum”.   
-    Det gällde att se till att varje del var solid, till exempel att reda på om det fanns några tvivel och hantera det, ha en god ekonomi, se till att personalen fungerar och utvecklas. Detta gav möjligheter att skapa ”frirum”, att satsa vidare.    
Ett exempel på ett sådant ”frirum” är att resorna till andra länder har utnyttjats på ett helt annat sätt. Resor har gjorts både inom och utom Europa i studiesyfte och att utflykterna har burit frukt är något han gärna talar om:
-    Genom utlandsresorna har AMA genomgått en utveckling. Det har funnits en tanke med dem nu som kommit deltagarna till del mera. Exempelvis har resan till Kanada betytt mycket för Arenan. Resorna till Tyskland har inspirerat verksamheten kring Malma gård och sociala företag är något väldigt stort i norra Italien, vilket vi dragit nytta av.
Den direkta kontakten verksamhetschef-deltagare har varit mycket liten, men det har varit ett medvetet val. Frågor och företeelser som är knutna till de olika arbetsplatserna har avhandlats på plats, så att säga.  
-    Jag har varit mån om att ha verksamhetsnära chefer. Jag tycker att det ska vara så. Det är de som vet vad som händer på plats och det är de som känner deltagarna, framhåller Henric.
Arbetsmarknadspolitik är något som vanligtvis förknippas med riksplanet, men i Västerås har det satsats och har fungerat väl, menar Henric, som är nöjd med att ha hållit ihop så många spretande verksamheter och understryker stolt att AMA är nationellt ledande inom många arbetsmarknadsområden. Att det dock har funnits hinder och svårigheter under resans gång sticker Henric inte under stol med:
-    Vissa uppdrag har inte fungerat på grund av att vissa samarbetspartners inte levererat. Ibland har det inte synkat med vår verksamhet och vårt sätt att tänka. Sedan är det ett dilemma att AMA inte är mera känt lokalt, vi är mera bekanta på riksplanet än här i Västerås. Allt för många vet allt för lite om AMA inom Västerås stad, säger han fundersamt.
AMA Arbetsmarknad har funnits sedan 1957 i Västerås och har spelat en mycket stor roll för de rehabiliteringsinriktade och matchande arbetsmarknadsverksamheterna. Men att det skulle handla om en cementerad och färdig verksamhet håller den avgående chefen inte med om:
-    Det finns väldigt stora utvecklingsmöjligheter. Vi kontaktas ständigt av personer som frågar hur man får en plats på AMA, vilket visar på att det finns ett stort behov. Idag kommer man ju hit för att Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten har anvisat en plats. Något som jag önskar är att man skulle öppna upp mera, att utreda möjligheten att ta emot människor utan anvisning. 
Att skapa förutsättningar för utveckling och att ge möjligheter är något som ständigt återkommer när Henric Sjöblom beskriver sin filosofi. Något som verkar vara ett fungerande koncept.
-    Alla gånger som jag gått vidare till nya tjänster så har jag alltid haft en positiv känsla av det jag lämnar. Det gick bra på Centrum för livslångt lärande och det försökte jag ta med mig till AMA Arbetsmarknad. Samma sak känner jag nu när jag går vidare. Jag har utvecklats positivt i ledarrollen. Jag känner mig trygg och nyfikenheten är bibehållen, berättar Henric, som också understryker att han blir glad av andras framgång. 
Efter årsskiftet är det alltså nya utmaningar som gäller. Men innan dess vankas jul- och nyårsledighet för den upptagne men hemkäre 51-åringen:
-    Jag har alldeles för mycket planerad tid, så när jag är helt ledig så försöker jag bara att ta det lugnt. Umgås med min son, ägna mig åt hus och hem och idrotta, avslutar Henric Sjöblom.


Sidan uppdaterades 2013-12-17