Skriv ut

Etableringsspåret har startat

Etableringsspåret, så kallas det projekt som bedrivs på AMA Arbetsmarknad med syfte att underlätta nyanlända flyktingars och övriga invandrares integration och etablering på arbetsmarknaden. Det skall helt enkelt påskynda och förenkla möjligheten att komma igång med en egen försörjning. Det tänkta målet är att alla nyanlända med arbetsförmåga skall gå vidare till arbete eller studier med egen försörjning efter etablerings-perioden. Instegs- eller nystartsjobb i kommunen inom vård, storkök och lokalvård har kunnat erbjudas. För närvarande är inriktningen på vård-sektorn den dominerande bland deltagarna i Etableringsspåret, som är i full gång under ledning av Åsa Strandman och Stefan Thalén, konsulenter på AMA Arbetsmarknad här i Västerås.

För den nyanlände upprättas i samarbete med arbetsförmedlingen en etableringsplan som innehåller svenska för invandrare, samhällsorientering och praktik. Efter en förberedande, månadslång vägledningsfas på AMA, erbjuds deltagaren en kommunal anställning i sex månader med uppdelningen arbete 50%, studier 50%. Efter etableringstiden är tanken att deltagaren kan få arbete eller erbjudas att ingå i jobb-och utvecklingsgarantin och få möjlighet till yrkesutbildning genom Arbetsförmedlingen.


Sidan uppdaterades 2015-02-27