Skriv ut

AMA möjliggör många personliga möten

Veckans företag har hittills resulterat i 120-130 tillfällen då AMA Arbetsmarknad sammanfört arbetsgivare och arbetssökande. Det har handlat om studiebesök på företagen, informationsmöten på AMA med tillhörande intervjuer, speeddating m.m. Sammanlagt har 60-70 företag från olika områden varit Veckans företag.

-    Jag menar att mötet ”face to face” betyder så mycket mera än att ”bara vandra med ett CV fram och tillbaka”. Det är ju i det personliga mötet som man känner om det finns någonting som kan bära, säger Kent Olsson, konsulent på AMA Arbetsmarknad och initiativtagare till både Rekryteringsmässan och Veckans företag.

Ambitionen med Veckans företag är att bjuda in företag som har en socialt ansvarstagande rekrytering, som går att matcha mot AMA:s deltagares behov. Sådana företag finns det dock få av idag. Det är vanligt att företag har många olika krav på de sökande, men Kent Olsson framhåller ändå individens eget ansvar att anstränga sig och väga in arbetsmarknadens behov för att bli mera anställningsbar:

-    Det här är en del av problemet idag: det är för få som ikläder sig kostymen för vakanserna som finns. Vi har hög arbetslöshet och samtidigt har vi brist på kompetent arbetskraft. Det är ett systemfel enligt min mening. Vi har många människor som står långt från arbetsmarknaden och då måste vi ju försöka ta hit företag som har en ”låg tröskel” och som ger en bild av att ha ett kommande rekryteringsbehov. Som deltagare måste du rusta dig för det kommande behovet.

En viktig aspekt av detta, vilket naturligtvis påverkar arbetsmarknadens efterfrågan på arbetskraft i stor utsträckning, är att Sverige är ett litet och exportberoende land. Veckans företag är ur den synvinkeln ett enkelt verktyg för lyckade matchningar. Kent Olsson ger sin syn på vad som är avgörande för en framgångsrikt utförd arbetsuppgift eller vad som styr tillsättningen av ett jobb:

-    Från exporten får vi in pengar så vi kan försörja samhället. Bland annat går ju en del av det in i den lilla insats vi gör här på AMA. Vi måste lyfta blicken… bli giraffer och ta in perspektiven utifrån. Vad ställs det för krav idag? Vi har en föreläsning om matchning där vi tar upp det här: internationellt, nationellt, regionalt, lokalt och ner till den enskilde. Jag benämner det i en fras: ”just in time”, alltså leverera i rätt tid, i rätt utförande och till rätt kostnad. Det är vad som styr allting. Om du ska leverera till en världsprodukt så gäller ”just in time”, om du ska bli anställd och bli en bra medarbetare så gäller också ”just in time”.

Att Veckans företag är en stor chans för AMA:s deltagare råder det inga tvivel om. Som exempel kan företaget V-TAB, som är i tryckeribranschen, nämnas. Efter att ha träffat och blivit intervjuade av V-TAB som var Veckans företag finns idag två stycken AMA-deltagare som har börjat på praktik på företaget och efter det kommer de in i en vikariepool. Det är ett sätt för dem att starta. Så småningom kan man få fast anställning eftersom V-TAB har en viss rörlighet i personalstyrkan.

Avslutningsvis lyfter Kent Olsson entusiasmerat fram ett annat illustrerande exempel på vilken kraft som finns i det personliga mötet mellan företag och AMA:s deltagare, även om hindren ibland kan tyckas svårgenomträngliga:

-    I våras var Bring Citymail Veckans företag. Då fanns det en deltagare som skulle ha gått på språkpraktik… han bara kom in och lyssnade på företagsinformationen. När jag sedan satt med Bring Citymail efter intervjuerna och gick igenom hur det hade gått så prickade de för den här killen. ”Honom vill vi prova”, sade de. Han hade inte varit i Sverige länge och var dålig på svenska språket men han ”snappade” nog upp vad det handlade om rätt bra ändå. Det handlade om att han bara gjorde ett väldigt bra och ”tajt” intryck. Han började på praktik och fick sedan via arbetsplatsförlagt lärande en anställning. 


Sidan uppdaterades 2014-10-13