Skriv ut

Administration och data

Administration

Övningsföretaget inFrame AB

Här erbjuds möjlighet att prova på administrativa arbetsuppgifter som efterfrågas och är aktuella på arbetsmarknaden. Verksamheten bygger på upplevelsebaserad inlärning – ”Learning by doing”, och här utövas korsvis inlärning, dvs. deltagare som är erfarna lär upp de som kommer nya.

Deltagarna agerar anställda i övningsföretaget. De engagerar sig i simulerade affärstransaktioner med andra övningsföretag i världen i ett slutet nätverk, där alla aktiviteter och rutiner för normal affärsadministration och handel kan simuleras.

Datagrund

Arbetsinriktad träning vid persondator med fokus på grundläggande funktioner i Windows och ordbehandlingsprogrammet Word. Skapa och redigera dokument, mapp- och filstruktur,  e-posthantering och internetkommunikation samt webbaserad informationssökning.

IT/Media

Arbetsuppgifter inom media är bildhantering, filmproduktion, digital dokumentering (foto), skapande av trycksaker samt webbdesign.

Att skapa reklambroschyrer och andra trycksaker är exempel på arbetsuppgifter. Man har även möjlighet att få arbeta och lära sig mycket om digital bildhantering.

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 47, Ingång T6, Plan D
       
Enhetsschef: Ulrika Andersson tfn: 021 - 39 13 41
Arbetsledare: Kent Söder tfn: 021 - 39 15 66
Arbetsledare: Peter Nordlund tfn: 021 - 39 10 25
Arbetsledare: Maj-Len Klevinge tfn: 021 - 39 22 72

Sidan uppdaterades 2018-01-03