Skriv ut

Utbildningskontrakt

Ungdomar utan fullständig gymnasieutbildning och som är mellan 20-24 kan idag söka det som kallas utbildningskontrakt. Tanken är att du ska återgå till studier med målsättningen om att få en gymnasieexamen. Detta program har ersatt det som tidigare kallades Ung Resurs.
Du kan söka till insatsen genom  Arbetsförmedlingen.

Inom utbildningskontraktet kan du erbjudas olika saker beroende på vad du mest skulle behöva. Du kan för det mesta studera på heltid med det högre utbildningsbidraget. Det går också, om det bedöms vara rätt för dig,  att arbeta halvtid inom skola, vård och omsorg. Då studerar du också på 50%.


Grundskolan har följande nivåer möjliga att arbeta inom:
1.  -  Förskola, här är barnen mellan 1-3 eller 3-5 år
2.  -  Förskoleklass, här är barnen 6 år
3.  -  Lågstadiet år 1-3
4.  -  Mellanstadiet år 4-6
5.  -  Högstadiet år 7-9
6.  -  Socialt arbete inom skolans ram


Vården har ett antal ingångar:
1. - Servicehus – här bor personer, både yngre och äldre, i egna lägenheter. De    får den hjälp de bedöms behöva utifrån deras situation.
2. - Gruppboende – ofta bor här personer med demens och de behöver hjälp med   allt i stort sett.
3. - Hemtjänst - service ges till eget boende, personal cyklar och går mycket.


Daglig verksamhet:
1. - Arbete med funktionshindrade personer i olika åldrar.  Här kan ingå färdighetsträning, social verksamhet, promenader etc.


Västerås stad har ca 10 000 anställda. De allra flesta av dessa jobbar inom just skola, vård och omsorg. Vår stora uppgift är att erbjuda service och tjänster till västeråsarna.
Är du intresserad av att se dessa yrken på nära håll eller på sikt utbilda dig till barnskötare, förskollärare, socialarbetare, undersköterska eller lärare så finns här en fantastisk möjlighet att prova på detta under en längre tid i utbildningskontraktet.


Du kan ringa Leif Bergström 021-392271 eller Mats Hedlund 021 - 391511


Sidan uppdaterades 2016-02-17