Skriv ut

Arbetsrehabilitering

Rehabiliteringen syftar till att träna och förbereda dig för en återgång till arbetsmarknaden.

Arbetsprövning
Görs för att prova din arbets- och funktionsförmåga. Vilka moment klarar du av och vilka begränsningar finns. Arbetsprövningen kan komma att genomföras i våra praktiska verksamheter.

Arbetsträning
Syftar till att anpassa dig till en återgång på arbetsmarknaden. Här kan du i våra praktiska verksamheter prova på olika arbetsuppgifter likartade på den öppna arbetsmarknaden, dock i anpassad form. Träningen ställer krav på att du
passar tider, har hög närvaro, är drogfri, deltar i gemenskapen och tar ansvar.

Offentligt skyddat arbete

Ett rehabiliteringsprogram som riktar sig till dig som varit arbetssökande under en längre tid på Arbetsförmedlingen och har ett dokumenterat socialmedicinskt funktionshinder. Kommunen erbjuder 140 platser med anställning, efter anvisning från Arbetsförmedlingen, i högst ett år med möjlighet till förlängning.

Stöd och hjälp

Du kan få stöd och hjälp i olika situationer genom samtal, rådgivning och hjälp med att kontakta olika myndigheter etc.

Kontaktperson: Reidun Andersson, konsulent
Tfn: 021-39 19 96
E-post: reidun.andersson[at]vasteras.se


Sidan uppdaterades 2012-02-28