Skriv ut

Malma Gård

På Malma Gård får du möjlighet till arbetslivsinriktad rehabilitering genom olika praktiska arbetsuppgifter inom trädgård, odling (i växthus och på friland), skötsel av en hälsoträdgård, biodling, röjning mm I arbetsuppgifterna ingår plantering, omskolning av växter, ogräsrensning, gräsklippning, vattning och mycket annat.
Vi är till för Dig som av olika skäl har varit borta från arbetsmarknaden en längre tid och
målet är att du ska komma tillbaka till ett arbete.
Du har en egen konsulent på AMA Jobbcentrum som följer upp din plan utifrån dina förutsättningar och behov.

 

Samordningsteam Västerås

Samordningsteam Västerås finns för dig mellan 16 och 64 år som är skriven i Västerås och är i behov av samordnat stöd i en arbetslivsinriktad rehabiliteringsplanering. Vi delar Malma Gård med AMA:s ordinarie verksamhet. Samordningsteam Västerås har individens fokus i fokus och arbetar för ett långsiktigt resultat vad gäller arbete och egen försörjning. Vi har ca 111 årsplatser fördelat över de olika insatserna Salix, MAC (Motivera-Aktivera-Coacha), Trädgårds- och Upplevelsegruppen. Har vi för tillfället fullt i alla grupper erbjuder vi plats i Foajén.

 

Vi erbjuder:

• Djur- och naturunderstödd arbetslivsinriktad rehabilitering

• Individuellt anpassad vägledning i grupp

• Stöd av ett professionellt team med arbetsrehabiliterare, arbetskonsulent, arbetsförmedlare, handläggare från försäkringskassan och terapeut

• Tydlig planering utifrån Dina behov och förutsättningar med syfte att på sikt erhålla arbete och egen försörjning

• Möjlighet till arbetsträning/arbetsprövning/praktik

 

Kontakpersoner:
Tf.Enhetschef Dietmar Schneider Tfn: 021 - 39 25 47
Arbetsrehabiliterare Erik Nilsson Tfn: 021 - 39 43 68
Arbetsledare Eva Karlsson
Tfn: 021 - 39 15 34
Arbetsledare Ann Axelsson Hasselberg Tfn: 021 - 39 15 17

Sidan uppdaterades 2018-04-19