Skriv ut

Arbetsrehabilitering

Här finns arbetsrehabiliterande verksamhet för:

  • unga 18 - 25 år, ATLAS
  • vuxna18 år och uppåt som på grund av tidigare kriminalitet har svårt att få arbete och egen försörjning, KRAMI
  • vuxna invandrare som haft ekonomiskt bistånd en längre tid, SESAM.

Inom enheten finns också Friskvården, som erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering som ska leda till fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande


Malma gård, som erbjuder arbetsträning inom odling och trädgård.
Inom enheten finns också samordningsteam Västerås som arbetar med naturunderstödd rehabilitering för vuxna mellan 16 - 64 år som står långt ifrån arbetsmarknaden och har behov av samordnad rehabilitering. Teamet arbetar med fem olika grupper:
Upplevelsegruppen, gruppverksamhet i naturen under 8 veckor, därefter arbetsprövning på arbetsplats i 8 veckor
Salix, motivationshöjande aktiviteter på lantgård och i trädgård
Trädgårdsgruppen, arbetsrehab i växthus, friland, bihantering, park och skog
Tilia, för personer med utmattningsdiagnos. Träffas två gånger i veckan för gruppsamtal och naturaktiviteter
MAC, Gruppvägledning och individuellt anpassad arbetsprövning

Kontaktperson:

Dietmar Schneider tf. enhetschef
Tfn: 021-39 25 47
E-post: Dietmar.Schneider[at]vasteras.se


Sidan uppdaterades 2018-04-19