Skriv ut

Aktuella program

Arbetsförmedlingen anvisar personer som ska ingå i olika arbetsmarknadsprogram till oss.

De arbetsmarknadsprogram vi arbetar med tillsammans med Arbetsförmedlingen är:

 • Jobb-och utvecklingsgarantin, JOB och sysselsättningsfasen. Se länk
 • Offentlig skyddat arbete (OSASe länk
 • Trygghetsanställning Se länk
 • Arbetspraktik (APRSe länk
 • Ungdomstjänst
 • SFI-Språkpraktik

Övriga lokala program :

 • Anvisade från Socialkontor ekonomi
 • Ung Resurs
 • Allegro
 • VIA
 • Sommarlovsentreprenör
 • Framtidsentreprenör
 • Sommarjobbspraktik
 • Resursjobb

Vi har också ett samordningsansvar för kommunala placeringar inom jobb och utvecklingsgarantins tredje fas (sysselsättningsfasen) samt ett administrativt samordningsansvar för SFI-språkpraktik.

Västerås stad och AMA Arbetsmarknad erbjuder även detta år flera sökbara insatser för att motivera till fortsatta studier, utveckla entreprenörskap, marknadsföra staden som arbetsgivare och att minska ungdomsarbetslösheten.


Sidan uppdaterades 2016-05-18